15.9.2019 - Aktuálně provádíme kompletní rekonstrukci bytových domů v Praze 5, včetně realizace venkovních ploch.

10.02.2015 - Jsme plně vytíženi.Další zakázky můžeme přijímat až od 1.1.2021.

 • zajištení havarijních a ohrožených částí hradů
 • rozebrání narušeného kamenného zdiva

 • doplnění kamenného zdiva jednostranně (oboustranně) lícované na maltu vápennou a vápennocementovou
 • spárování, klínování

 • výběr a přesun vhodných kamenů v okolí hradu
 • odkopání zeminy pro odvodnění

 • hydrofobizaci
 • odstranění zeminy a náletové vegetace za pomoci horolezecké techniky

 • Oprava hradebních zdí hradu Kašperk
 • Oprava gotického mostu hradu Velhartice
 • Rekonstrukce kaple panny Marie Pomocné v obci Červená
 • oprava pláště kamenné západní věže hradu Kašperk
 • oprava příjezdové cesty k hradu Kašperk
Oprava pláště kamenné západní věže hradu Kašperk: foto 1 z 5
2 2 2 2

 • nátěr šindelových střech hradu Kašperk
 • oprava hradebních zdí, ochozu a příjezdové cesty hradu Kašperk
 • revitalizace středověké úpravny zlatonosných rud v Kašperských horách
 • rekonstrukce starého mlýna v Krásné Hoře nad Vltavou
 • fasáda a stavební úpravy restaurace a penzionu ve Zlaté Koruně
Nátěr šindelových střech hradu Kašperk: foto 1 z 2
2
Oprava hradebních zdí, ochozu a příjezdové cesty hradu Kašperk: foto 1 z 6
2 2 2 2 2
Revitalizace středověké úpravny zlatonosných rud v Kašperských horách: foto 1 z 7
2 2 2 2 2 2
Rekonstrukce starého mlýna v Krásné Hoře nad Vltavou: foto 1 z 9
2 2 2 2 2 2 2 2
Fasáda a stavební úpravy restaurace a penzionu ve Zlaté Koruně: foto 1 z 5
2 2 2 2
 • hrad Kašperk
 • nájezdová rampa - hrad Kašperk
 • kostel Marie Sněžné - Kašperk
Hrad Kašperk: foto 1 z 5
2 2 2 2
Nájezdová rampa - hrad Kašperk: foto 1 z 6
2 2 2 2 2
Kostel Marie Sněžné - Kašperk: foto 1 z 4
2 2 2
 • Kašperské Hory, obnova tří vnějších schodišť kostela sv. Markéty
 • zajištění věže a vnějšího pláště kaple Panny Marie Pomocné v obci Červená u Kašperských Hor
 • revitalizace bývalého předsunutého opevnění Pustého hrádku hradu Kašperk
 • oprava hradebních zdí hradu Kašperk
 • oprava fasády na památkově chráněné budově Haškova, Praha 7
Kašperské Hory, obnova tří vnějších schodišť kostela sv. Markéty: foto 1 z 6
2 2 2 2 2
Zajištění věže a vnějšího pláště kaple Panny Marie Pomocné v obci Červená u Kašperských Hor: foto 1 z 4
2 2 2
Revitalizace bývalého předsunutého opevnění Pustého hrádku hradu Kašperk: foto 1 z 3
2 2


 • odvodnění objektu a výměny neprodyšné betonové podlahy na akci Kaple panny Marie Pomocné v obci Červená
 • stavební úpravy v lapidáriu v zámeckých sklepích v Benátkách nad Jizerou
 • stavební úpravy ve školní družině: Zámek 52 v Benátkách nad Jizerou
 • oprava hradebních zdí hradu Kašperk
Akce Kaple panny Marie Pomocné v obci Červená: foto 1 z 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 • oprava hradebních zdí hradu Kašperk
Oprava hradebních zdí hradu Kašperk: foto 1 z 6
2 3 4 5 6
 • oprava národní kulturní památky - gotický most na hradě Velhartice
 • oprava hradebních zdí hradu Kašperk
Oprava národní kulturní památky - gotický most na hradě Velhartice: foto 1 z 6
2 3 4 5 6
Oprava hradebních zdí hradu Kašperk: foto 1 z 6
2 3 4 5 6
 • oprava hradebních zdí hradu Kašperk
Oprava hradebních zdí hradu Kašperk: foto 1 z 6
2 3 4 5 6