10.02.2015 - Aktuálně provádíme celkovou rekonstrukci činžovního domu včetně fasády, úpravy dvora a přístavku v Praze 4.

10.02.2015 -  Pokračují stavební práce na rozšíření expozice Muzea Karla Zemana na Praze 1.

 • pravidelná údržba zeleně podle vegetačního období

 • hnojení a přihnojování

 • výsadba keřů a stromů

 • rizikové kácení stromů vč. likvidace dřevné hmoty

 • zálivka dle pořeby pro výše uvedené činnosti
 • likvidace odpadu z údržby zeleně (možnost štěpkování na místě)
 • odvoz odpadu (Multicar, Avia: 1m3 - 10 m3)
 • zakládání trávníků výsevem, pokládka travního koberce
 • sekání trávníků
 • jakostní tříděná zemina (dokončovací terénní práce a zakládání trávníků)
 • zahradnický substrát (výsadby dřevin a zátěžových trávníků - ornice, kompost, písek)
 • borka (mulčovací kůra) - zrnitost jemná, hrubá
 • kačírek (říční oblázky)
 • doprava (Multicar, Avia)
 • sběr odpadků, zajištění ručního čištění venkovních prostor
 • vývoz odpadkových košů a košů na PE
 • odvoz a likvidace odpadu
 • strojní čištění (komunikace, chodníky, parkoviště) - Shorling, splachování (Multicar 1,5 m3)
 • odstranění zvýšeného znečištění (stavby atd.) – UNC 752 kartáč se sběrem
 • ruční posyp, metení apod.
 • mechanický posyp (Multicar sypač s pluhem nebo předvěšeným koštětem)
 • mechanické odklízení (traktory, radlice přední a zadní)
 • mechanické odstraňování sněhu, popřípadě odvoz (nakladač UNC 752, Avia)
 • prodej posypového materiálu